רבעון שיא נוסף לפרוטרום: מיישמים בהצלחה את אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית - 0404
+
רבעון שיא נוסף לפרוטרום: מיישמים בהצלחה את אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית עדי לם

רבעון שיא נוסף לפרוטרום: מיישמים בהצלחה את אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית

הכנסות החברה צמחו ב-4% לשיא של 302.5 מיליון דולר; צמיחה של 5.3% במונחי פרופורמה ובנטרול מטבעות. הכנסות מפעילויות הליבה צמחו ב-7% לשיא של 283.5 מיליון דולר; צמיחה של 6.6% במונחי פרופורמה ובנטרול מטבעות. ההכנסות מפעילות הטעמים צמחו ב-3% לשיא של 219.4 מיליון דולר; צמיחה של 6.6% במונחי פרופורמה ובנטרול מטבעות. ההכנסות מפעילות חומרי הגלם הייחודיים צמחו ב-8% לשיא של 66.8 מיליון דולר; צמיחה של 7.6% במונחי פרופורמה ובנטרול מטבעות. שיאים ברווחי הפעילות: הרווח הגולמי צמח ב-8% ל-115.7 מיליון דולר, ה-EBITDA צמח ב-6% ל-55.7 מיליון דולר, הרווח הנקי צמח ב-9% ל-33.7 מיליון דולר, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת צמח ב-2% ל-42.5 מיליון דולר.

 3 רכישות אסטרטגיות מתחילת שנת 2017 מחזקות חדירה לשווקים חדשים: צנרת מצויינת של רכישות עתידיות. פרוטרום מתקדמת להשגת יעד המכירות של לפחות 2 מיליארד דולר, עם שיעור EBITDA של מעל 22% בפעילויות הליבה, בשנת 2020

 אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של פרוטרום: "אנחנו מרוצים מהמשך המגמות ומהתוצאות העסקיות שלנו, המובילות לתוצאות שיא גם ברבעון הראשון של 2017, הן במכירות, הן ברווחים, הן בתזרים המזומנים והן ברווח למניה. התוצאות משקפות את המשך היישום המוצלח של אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית שלנו, המשלבת צמיחה פנימית רווחית בשיעורים גבוהים משיעור הצמיחה בשווקים בהם אנו פועלים, ומיזוג מוצלח של הרכישות האסטרטגיות שלנו, התורמות לשיפור המתמשך והעקבי בתוצאותינו.

הגידול המואץ של 17.4% בהכנסות ברבעון נובע מהמשך הצמיחה הפנימית המהירה של פעילויות הליבה שלנו, הטעמים וחומרי הגלם היחודיים, בקצב של 6.6% ברבעון (במונחי פרופורמה ובנטרול השפעת מטבעות) ומהתרומה של הרכישות האסטרטגיות שביצענו. אנו מתקדמים על פי התוכניות למיזוג ולאינטגרציה מלאה של 23 הרכישות האסטרטגיות שביצענו בשנתיים האחרונות. מתחילת השנה ביצענו 3 רכישות אסטרטגיות שפותחות בפנינו הזדמנויות צמיחה בשווקים חדשים: René Laurent המאפשרת לנו כניסה לפעילות ייצור מקומית בשוק הטעמים המשמעותי הצרפתי, WFF המהווה חדירה ראשונה שלנו לשוק הטעמים הצומח בוייטנאם, ו- Unique Flavors מדרום-אפריקה, התורמת לחיזוק מהותי של מיצובנו בתחום ה- Savory באזורים הצומחים במהירות של אפריקה. מהלך חשוב נוסף שהשלמנו בחודש פברואר 2017 הינו מימוש האופציה לרכישת יתרת האחזקה בשיעור של 25% בחברת הטעמים הרוסית PTI, המשקף הצפת ערך מהותית ללקוחותינו, לעובדינו ולמשקיעים שלנו.

אנחנו ממשיכים ליצור צנרת איכותית וחזקה של רכישות אסטרטגיות עתידיות, התומכות במימוש תוכניותנו לצמיחה מואצת בפעילויות הליבה שלנו, תוך המשך הרחבת נתח פעילות הטעמים ובכלל זה יצירת מובילות שוק עולמית בפתרונות טעמי ה- Savory והרחבת סל הפתרונות הטבעיים בתחומי הטעמים, הבריאות, הצבעים והאנטי-אוקסידנטים הטבעיים שאנו מציעים ללקוחותינו, תוך האצת צמיחתנו והרחבת נתח השוק שלנו בצפון אמריקה ובשווקים מתפתחים, בעלי שיעורי צמיחה גבוהים.

במהלך 2017 נמשיך לפעול למיצוי מהלכי האינטגרציה וההתייעלות המירבית תוך השגת החסכונות המשמעותיים המתאפשרים מהרכישות שאנו מבצעים. מהלכי המיזוג וההתייעלות יתרמו בשנים הבאות גם לחזוק כושר התחרות שלנו ולשיפור ברווח וברווחיות תוך השגת חסכונות תפעוליים בהיקף שנתי של 20-22 מיליון דולר, שיבואו לידי ביטוי במהלך שנת 2017:

אנחנו בשלבי השלמה מוצלחת של מיזוג פעילויות ה-Savory  שלנו באירופה בעקבות רכישתWiberg . המהלך יתרום לשיפור מדורג ברווחיותנו במהלך 2017 עם השלמת מהלכי האינטגרציה וההתייעלות משילוב מערכי הניהול, המו"פ, המכירות, השיווק, הייצור, התפעול, הלוגיסטיקה והאדמיניסטרציה של פעילות ה-Savory באירופה, אותו אנו מבצעים באופן מדוד ומדורג, תוך התמקדות בשימור של אנשי המפתח והלקוחות. פעולות אלו תבאנה עם השלמתן עד סוף 2017 לחסכונות המוערכים במעל ל-12 מיליון דולר (על בסיס שנתי), שהחלו לבוא לידי ביטוי חלקי ברבעון הראשון.

מתקדם בהצלחה פרויקט ההתייעלות המהותית במערך המיצויים הטבעיים בחטיבת חומרי הגלם הייחודיים, כחלק ממהלך כולל להרחבת היקף הפעילות של תחום המיצויים הטבעיים תוך הגדלת תפוקות ואופטימיזציה של קווי מוצר, באופן שיביא להרחבת הפעילות ולשיפור ברווחיותה. פעולות אלה צפויות להביא לחסכון שנתי של מעל ל- 6 מיליון דולר שיחל לבוא לידי ביטוי במהלך המחצית השנייה של 2017. בנוסף, אנו ממשיכים לפעול לבניית ולחיזוק מערך הרכש הגלובלי, תוך ניצול כח הקנייה שלנו שגדל מהותית בשנים האחרונות ומעבר לרכש בארצות המקור של חומרי גלם, בעיקר הטבעיים. מערך הרכש הגלובלי יתרום גם הוא לשיפור נוסף ברווחיות פרוטרום.

אנו ממשיכים להציג תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת אשר גדל הרבעון בכ-134.2% לכ-42.5 מיליון דולר. מבנה ההון האיתן שלנו, רמת הנזילות הגבוהה והמינוף השמרני, עם יחס חוב נטו לEBITDA-  נמוך מ-2, מאפשרים לנו להמשיך ליזום ולנצל הזדמנויות רכישה בהסתמך על צנרת הרכישות החזקה והאיכותית שלנו. אנו משוכנעים כי הצמיחה הפנימית המהירה והרווחית והרכישות האסטרטגיות שביצענו, בשילוב עם המשך השיפור בתמהיל המוצרים, התמקדותנו במוצרים טבעיים ובריאים בהתאם לדרישות מליארדי צרכנים ברחבי העולם, ההתרחבות הגאוגרפית בצפון אמריקה ובשווקים מתעוררים בעלי שיעור צמיחה גבוהים והפעולות שאנו נוקטים לאופטימיזציית המשאבים שלנו, תוך מימוש אפשרויות ה-Cross Selling הרבות והחסכונות התפעוליים הגלומים ברכישות, בניית מערך רכש גלובלי וצנרת חזקה של רכישות אסטרטגיות סינרגטיות נוספות, יתמכו בהמשך מסע הצמיחה הרווחי שלנו גם בשנים הבאות ולהשגת היעדים האסטרטגיים שלנו – מכירות של לפחות 2 מיליארד דולר, עם שיעור EBITDA של מעל 22% בפעילויות הליבה שלנו, עד שנת 2020".