אושרה בניית 500 יחידות דיור במסגרת תכניות התחדשות עירונית בשכונת קריית יובל - 0404
+
אושרה בניית 500 יחידות דיור במסגרת תכניות התחדשות עירונית בשכונת קריית יובל

אושרה בניית 500 יחידות דיור במסגרת תכניות התחדשות עירונית בשכונת קריית יובל

הוועדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית ירושלים אישרה אתמול בניית 500 יחידות דיור חדשות במסגרת 2 תכניות להתחדשות עירונית בשכונת קריית יובל ברחובות אורוגוואי ושטרן. במסגרת התכניות יוקמו ברחוב שטרן  336 יח"ד בשלושה מגדלי מגורים במקום 102 יח"ד הקיימות היום, וברחוב אורוגוואי יוקמו 147 יח"ד בחמישה מבני מגורים במקום 28 יח"ד הקיימות היום. התכנית אושרה אתמול (ב') בוועדה המקומית. תחום ההתחדשות העירונית בירושלים מובל על-ידי המינהלת להתחדשות עירונית בחברת מוריה.

תכנית "מרום גנים" (מס' 409656) – 'פינוי בינוי' ברחוב שטרן 37-41 בקרית יובל: התוכנית ממוקמת בשכונת קרית יובל  ברחוב שטרן 37-41 בשטח של כ- 7 דונם. התכנית הינה תכנית להתחדשות עירונית במתווה של 'פינוי בינוי' ברחוב שטרן 37-41 בהתאם לתכנית האב של עיריית ירושלים לקרית יובל. תכנית זו מצטרפת לעוד שתי תכניות מרכזיות ברחוב שטרן אשר אושרו כבר בוועדה המקומית ונמצאות בשלבי תכנון מתקדמים בוועדה המחוזית וכוללות יחדיו כ-460 יח"ד. .

התכנית מציעה הריסת בנייני המגורים הקיימים והקמת שלושה מגדלי מגורים בני 25 קומות לכיוון רחוב שטרן ו- 30 קומות לכיוון רחוב גאוני. בנוסף, מציעה התכנית הרחבת הדרך ברחוב שטרן, שטח למבני ציבור, שטח למסחר לכיוון רחוב שטרן ושטח עבור שלושה מגדלים חדשים למגורים.

מספר יחידות הדיור הקיימות – 102, מספר יחידות דיור נוספות – 234 – סה"כ  336  יח"ד. בתוך כך, התכנית מציעה 276 מ"ר עבור שטחי ציבור ובנוסף חזית מסחרית.

הוועדה המקומית בישיבתה (ביום 22.5.17) המליצה לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בכפוף לשיפורים מסוימים  שהעיקרי ביניהם הוא הגדלת גבולות התכנון  והצגת  דרך המחברת את רחוב גאוני אל צומת רחוב קוליץ\אהרון שולוב. כמו כן, הרחבת רחוב גאוני מהמפגש עם רחוב שטרן ועד למעגל התנועה בסופו, זאת על מנת לאפשר תנועה עוברת אשר בעתיד תוכל לשאת גם תנועת התחבורה הציבורית שתצא לרחוב קוליץ.

 תכנית "אור גנים" (מס' 345298) –  'פינוי בינוי' ברחובות אורוגוואי, וולטה עלית: התוכנית ממוקמות בשכונת קרית יובל, רחוב אורוגוואי, פינת וולטה עילית בשטח של כ- 5 דונם. התכנית הינה תכנית להתחדשות עירונית במתווה 'פינוי בינוי' בין הרחובות וולטה עילית במזרח ואורוגוואי במערב, בהתאם לתכנית האב לקרית יובל.

התכנית מציעה הריסת שלושת בנייני המגורים הקיימים, בהם 28 יח"ד – לשם בניית שלושה מבני מגורים בני 11 קומות ושני מבנים בני 8-9 קומות, 147 יח"ד. כלל הבניינים יחלקו קומת חניון ושירות משותפות. בנוסף, מציעה התכנית מגרש למבנה ציבור ובו מרכז לאוכלוסייה המבוגרת, מעבר רגלי שיקשר בין רחוב וולטה עילית ורחוב אורוגוואי והרחבת זכות הדרך של רחוב אורוגוואי והסדרת מקומות חניה לאורכו.

הוועדה המקומית בישיבתה (ביום 22.5.17)  המליצה לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בכפוף לשיפורים מסוימים – ביניהם הכנסת השטח הציבורי אל קווי הבניין באזור החנייה והגדלת השצ"פ.

ראש-העיר ירושלים, ניר ברקת: "המפתח להצלחה של פרויקטים ב'פינוי-בינוי' הוא התארגנות התושבים. כאשר היוזמה באה מהשטח זו חובה שלנו כמערכת העירונית לתת לתושבים את כל התמיכה שהם זקוקים לה, על מנת שהפרויקט ייצא לפועל. ירושלים היא העיר הראשונה בה הוקמה מינהלת התחדשות עירונית ומקודמות בה תכניות 'פינוי בינוי' המוסיפות כ- 9,000 יחידות דיור לעיר, מהן כבר מעל 1,000 יחידות דיור בתכניות מאושרת – בדרך זו נוכל להשאיר את הזוגות הצעירים בירושלים".

עפר גרידינגר, מנהל אגף התכנון בעירית ירושלים: "שכונת קרית יובל נמצאת בתנופת תכנון לחידוש פניה בתכניות 'פינוי-בינוי'. מהלכי התכנון והארגון של העיריה, תכנית מתארית לעיר, תכנית אב לשכונה, הקמת מינהלת להתחדשות עירונית בחברת מוריה, הקלות בתחום היטלי השבחה והצהרה חד משמעית של ראש העיר ירושלים לחיזוק וחידוש העיר פנימה, הביאו לתנופת התכנון ובשנים הבאות תוספת יחידות דיור משמעותית בשכונה בפעולות התחדשות עירונית".

דורון נויוירט, מנכ"ל חברת מוריה: "אנו מברכים על אישור התכניות על ידי הוועדה המקומית ורואים בכך צעד חשוב נוסף בקידומם של הפרויקטים הללו. התוכניות להתחדשות עירונית בשכונת קריית יובל מהוות נדבך נוסף בתנופה שאנו חווים בהתחדשות העירונית בירושלים, בהתאם לחזונו של ראש העיר ניר ברקת ובעידודו. מנהלת ההתחדשות העירונית שבחברת מוריה מסייעת ליזמים ולתושבים, מתוך מטרה ברורה לקדם  את ככל הניתן, הפרויקטים השונים של התחדשות העירונית ברחבי העיר".