הותר לפרסום: תושבת בית שמש חשודה ברצח אביה בן ה-79 - 0404
+
הותר לפרסום: תושבת בית שמש חשודה ברצח אביה בן ה-79 תאיר בר-אילן

הותר לפרסום: תושבת בית שמש חשודה ברצח אביה בן ה-79