משרד החינוך: הודלפו שאלוני בגרות ב-3 יח' מתמטיקה - השאלונים בוטלו - 0404
+
משרד החינוך: הודלפו שאלוני בגרות ב-3 יח' מתמטיקה – השאלונים בוטלו neatoday

משרד החינוך: הודלפו שאלוני בגרות ב-3 יח' מתמטיקה – השאלונים בוטלו

משרד החינוך הודיע כי שאלון 35381 והמקבילים שלו 35802 ו-312 הודלפו במגזר הערבי. בשאלונים אלה אמורים להיבחן כ-70,000 תלמידים הלומדים במסלול של 3 יחידות לימוד, בשעה 15:30.

משרד החינוך איתר את האירוע באופן מידי וביטל את השאלונים והוא נערך להפיץ לבתי הספר שאלון חלופי.

המשרד יפיץ לבתי הספר הנחיות מסודרות באמצעות מערכת מטה הבחינות, כדי שיוכלו להיערך לקראת ההבחנות בשאלון זה.