הביטוח הלאומי יפרסם בכל שנה את החגים והמועדים בהם יוקדם תשלום הקצבאות - 0404
+
הביטוח הלאומי יפרסם בכל שנה את החגים והמועדים בהם יוקדם תשלום הקצבאות יח''צ

הביטוח הלאומי יפרסם בכל שנה את החגים והמועדים בהם יוקדם תשלום הקצבאות

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות ח"כ אלי אלאלוף אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק של ח"כ אחמד טיבי, לפיה הביטוח הלאומי יפרסם בתחילת כל שנה באתר האינטרנט שלו את החגים והמועדים בהם יוקדם תשלום הקצבאות לזכאים ואת המועד העדכני להעברתם.

מדובר בעיגון בחקיקה של נוהג שמקיים הביטוח הלאומי כבר היום, ומטרתו היא לאפשר למבוטחים לדעת בוודאות ומראש על הקדמת תשלום הגמלאות לפני החגים ולהקל עליהם את ההיערכות להוצאות לחג.

לדברי ח"כ טיבי "בכל שנה אנחנו צריכים לבקש את הקדמת תשלום הקצבאות ולתהות האם אכן הוא יוקדם. שינוי החקיקה הזה יעגן את הנוהג בחוק ויביא וודאות למשפחות".