"אם בחקתי תלכו" - על פרשת השבוע - 0404
+
"אם בחקתי תלכו" – על פרשת השבוע 0404

"אם בחקתי תלכו" – על פרשת השבוע

פרשת בהר-בחוקתי

"אם בחקתי תלכו"

מבאר רש"י: "אם בחקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה". הגמרא מביאה את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה ביציאתו מבית המדרש: "ביציאתו מהו אומר? מודה אני לפניך ה' … ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר"… שואל החפץ חיים:
הרי כל העמלים במלאכתם מקבלים שכר, וכי יש בעל מקצוע חייט או סנדלר שאינו בא על שכרו?! ומבאר החפץ חיים: בדרך כלל התשלום הוא עבור תוצרת מוגמרת ולא על הזמן וההשקעה. אם הזמנתי ארון מנגר והוא עבד עליו במשך שבוע שלם, כל זמן שלא ישלים את העבודה לא יקבל שכרו.

מה יקרה במצב שהנגר יטען שעבד יומם ולילה יבקש כעת גמול נוסף על השקעתו, האם ניתן לו?! בוודאי שלא! שונה הוא הדבר, ביחס ללימוד התורה.

אנו מצווים לעמול בתורה, ואף אם קורה שמה שלמדנו איננו ברור דיו, נקבל את השכר בהתאם לעמל וליגיעה. "אנו עמלים ומקבלים שכר" – השכר נקבע על עצם העמל "והם עמלים ואינם מקבלים שכר" – על עמלם, כי אם על המלאכה – התוצרת המוגמרת…