בפיגוע התבערה, רכב של ערבי מקומי נשרף ובאורח נס, לא היו נפגעים בקרב המאבטחים ודיירי המקום.