צה"ל בתגובה לדו"ח: "מיישמים את המלצות מבקר המדינה בנושא התקשוב והסייבר" - 0404
+
צה"ל בתגובה לדו"ח: "מיישמים את המלצות מבקר המדינה בנושא התקשוב והסייבר" רוברט קלוסטרהוס, ויקיפדיה

צה"ל בתגובה לדו"ח: "מיישמים את המלצות מבקר המדינה בנושא התקשוב והסייבר"

בצה"ל הגיבו אחר הצהריים (שלישי) בצורה מנומקת ומפורטת למכלול סעיפי הביקורת בהם נגע מבקר המדינה בדו"ח השנתי שפורסם זה עתה.

בהתייחס לסוגיית התקשוב והגנת הסייבר בקרב כוחותינו, נאמר בצה"ל כי "מאז פרסום טיוטת הדוח ועד היום חלו שינויים ארגוניים משמעותיים באגף התקשוב ובניהם אישור תכנית ״צה״ל רשתי״ במטה הכללי, גיבוש תר״ש גדעון ועוד, אשר חלק ניכר מההתקדמות והשינויים מהווים יישום הלכה למעשה של המלצות הביקורת".

"בשנים 2012-2013 שנדונו בדו״ח, צה״ל פעל ללא תוכנית רב שנתית מסודרת. תר״ש 'גדעון', שמיושמת כיום בצה״ל הביאה לשינוי משמעותי באסטרטגיית התכנון, הן בתכניות העבודה, הן בתהליכי האישור הפרויקטאלי וכן, שינוי משמעותי באופן הבקרה השוטפת על מימוש תכניות העבודה של הגופים. במסגרת רה- ארגון אגף התקשוב השתנה תהליך הפיתוח של חלק מהמערכות הטכנולוגיות המסווגות ואלו חזרו מפיתוח ע״י חברות אזרחיות לידי בתי התכנה הצה״ליים. בנוסף הפכה היחידה הטכנולוגית לחטיבת ההתעצמות באגף התקשוב ובכך רכזה תחתיה את כלל גופי הפיתוח והאמל״ח ויצרה תהליך חדש לניהול, מימוש וביצוע תהליכי בקרה על פרויקטים טכנולוגים/תקשוביים. מהלך זה נותן מענה לסוגיות שעלו בדוח המבקר העוסקות בניהול פרויקטים".

"תוכנית ״צה״ל רשתי״, שהחלה בשנת 2014, מובילה לכדי שלם רב זרועי גלובאלי המאפשר מימוש של תהליכים מבצעיים רב- זרועי ומובילה לרגולציה בניהול פרויקטים טכנו-מבצעים, לרבות אחידות פיתוח מערכות תקשוב כאשר את פירות התוכנית אנו רואים כבר בימים אלו. התוכנית, אשר מומשה לראשונה במבצע ״צוק איתן״, טומנת בתוכה כיום את הלקחים שעלו במסגרת התחקירים המבצעיים וממשיכה להתעצב כל העת לאור ההתפתחות הטכנולוגיות, כך שתדע לתת מענה לצרכים ולאתגרים המבצעים. בנוסף, לאחר שנתיים של עבודות מטה במסגרת ״תרש גדעון״ הוקמה חטיבת ההגנה בסב״ר שאמונה בין היתר על מתן מענה הגנתי לאמצעי הלחימה והמערכות עוד משלב פיתוחן. האגף ימשיך להוביל את צה״ל לקדמה הטכנולוגית תוך מתן שקיפות ורצון לקבלת ביקורת לשם שיפור התהליכים והתייעלות."