דו"ח המבקר: "כשלים ופערים במאבק המדינה בשחיתות הציבורית ולמען טוהר המידות" - 0404
+
דו"ח המבקר: "כשלים ופערים במאבק המדינה בשחיתות הציבורית ולמען טוהר המידות" איתן ג'יי טל, ויקיפדיה

דו"ח המבקר: "כשלים ופערים במאבק המדינה בשחיתות הציבורית ולמען טוהר המידות"

אחר הצהריים (שלישי) הותר לפרסום הדו"ח השנתי (67ב) של מבקר המדינה המתייחס למאבק בשחיתות הציבורית ולמען טוהר המידות, לצד ההגנה על זכויות האדם וזכויות האוכלוסיות המוחלשות.

מבין עיקרי הדו"ח שמתפרס על פני 39 פרקים ניתן למנות:

הפיקוח על כשרות המזון – ממצאיו מעידים על כשל חמור של המועצות הדתיות שנבדקו בכל הנוגע לאכיפת הוראות נוהל הכשרות. כמו גם כשל חמור של המשרד לשירותי הדת ושל הרבנות הראשית בכל הנוגע ליכולתם לקדם רפורמות משמעותיות במערך הפיקוח על הכשרות, ובכך למנוע את תלות משגיח הכשרות בבעל העסק ולצמצם את עלויות הפעלתו של מערך הכשרות.

טיפולים בתחום התפתחות הילד – בביקורת נמצא שפיצול האחריות לאספקת שירותי התפתחות הילד בין גורמים רבים גורם לנזקים חמורים; משרד החינוך כשל במתן מענה טיפולי פרה-רפואי לילדים הזקוקים לו; הקופות ומשרד הבריאות לא בחנו את היקף התופעה של אי-ניצול סל השירותים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

בהתייחס לתחום הסייבר, חושף המבקר שלוש נקודות עיקריות:

התקשוב הממשלתי– מאז הקמת רשות התקשוב בתחילת 2015 ומינויו של ראש הרשות יש התקדמות ניכרת בעשייה בתחום התקשוב הממשלתי. עם זאת בידי הרשות אין עדיין תמונה מערכתית מקיפה על מצבם של כל הפרויקטים בנושא התקשוב בממשלה; אין לה תמונת מצב על הסיכונים בתחום התקשוב בממשלה שהתממשותם עלולה לגרום נזקים ולפגוע ביעדי המשרדים ובאיכות השירות הניתן לאזרחי המדינה; הרשות מעורבת באופן חלקי בלבד בפיקוח על פרויקטים מרכזיים ועל הפעילות של יחידות המחשוב בממשלה ועוד.

התמודדות משטרת ישראל עם פשיעת סייבר מתוחכמת – המשטרה נמצאת בפיגור ניכר בהתמודדות עם פשיעת סייבר מורכבת טכנולוגית. המשך פעילות המשטרה במתכונתה הנוכחית עלול להרחיב את הפערים במענה הניתן לפשיעה זו. מתשובות המשטרה עולה אמנם כי קיימות תכניות עתידיות לחיזוק יכולותיה בתחום פשיעת הסייבר, תכניות שיבשילו לאורך זמן. יחד עם זאת נדרשת פעולה נוספת כדי לענות על הליקויים שהועלו בדוח.

צבא הגנה לישראל- פרויקטים בתחום התקשוב – נוכח הליקויים המשמעותיים שעלו בדוח והפערים המבצעיים שעלו בפרויקטים, על המטה הכללי לבחון במבט מערכתי את שיטות הניהול של פרויקטי תקשוב מורכבים בהובלתו של אגף התקשוב ולהפיק את הלקחים הנדרשים. בכלל זה בכל הנוגע לבקרה המטכ"לית עליהם, ולסמכויות שבידי אגף התקשוב.

הדו"ח המלא ניתן לעיון באתר מבקר המדינה.