נפל מסוכן אותר סמוך לישיבה באלעד - התלמידים פונו - 0404
+
נפל מסוכן אותר סמוך לישיבה באלעד – התלמידים פונו דוברות המשטרה

נפל מסוכן אותר סמוך לישיבה באלעד – התלמידים פונו

חבלני משטרה מטפלים כעת בכדור 57 מ"מ נ.מ. במצב נפל מסוכן ברח' הלל באלעד.

מהמקום פונו תלמידי ישיבה סמוכה.