צה״ל ישלם מעתה מענקים גם לבני משפחותיהם של מי שנפלו במלחמת העצמאות בשירות מילואים - 0404
+
צה״ל ישלם מעתה מענקים גם לבני משפחותיהם של מי שנפלו במלחמת העצמאות בשירות מילואים 0404

צה״ל ישלם מעתה מענקים גם לבני משפחותיהם של מי שנפלו במלחמת העצמאות בשירות מילואים

צה״ל ישלם מעתה מענקים גם לבני משפחותיהם של מי שנפלו במלחמת העצמאות בשירות בעל מאפיינים של שירות מילואים.

מצה״ל נמסר כי, ״לצה"ל ולמערכת הבטחון מחויבות ערכית לבני משפחותיהם של חללים שנפלו בשירות מילואים במלחמות ישראל, ובכללן מלחמת העצמאות.

מערך המילואים בצה"ל הוקם באוקטובר 1949, ולפיכך, עד כה לא היו זכאים בני משפחותיהם של מי שנפלו קודם למועד זה למענק.

בשנים האחרונות התקיימו מספר הליכים משפטיים והתנהלו עבודות מטה בנושא. בעקבות עבודת מטה שנערכה שולמו מענקים גם לבני משפחותיהם של מי שנפלו במסגרת "עתודות המילואים", מערך שהוקם בנובמבר 1948.

היום, הסתיימה עבודת מטה משלימה בשיתוף עם גורמי משרד הביטחון, בסיומה הוחלט לשלם, בנוסף, מענקים גם לבני משפחותיהם של מי שנפלו במלחמת העצמאות בשירות בעל מאפיינים של שירות מילואים, על-פי אמות מידה שנקבעו.

בעקבות ההחלטה, נבחנו כלל הבקשות שהוגשו עד היום, והוחלט להורות על תשלום מענק לעשרות משפחות נוספות. הודעה על כך תמסר לזכאים במישרין״.

כלל הבקשות שהוגשו נבחנו באופן פרטני, על פי אמות המידה שנקבעו בסיום עבודת המטה. אמות המידה העיקריות שנקבעו הן גיל החלל בעת נפילתו, מצבו משפחתי, מקום מגוריו, מצב תעסוקתי, מאפייני היחידה והתפקיד. אמות המידה יוצגו לבית המשפט שההליכים מתנהלים בפניו כיום.