הסכם לנקסטקום ומוטורולה: תתכנן ותקים למעלה מ-100 אתרי תקשורת - 0404
+
הסכם לנקסטקום ומוטורולה: תתכנן ותקים למעלה מ-100 אתרי תקשורת לאוס

הסכם לנקסטקום ומוטורולה: תתכנן ותקים למעלה מ-100 אתרי תקשורת

חברת נקסטקום העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות בתחומי התקשורת והאנרגיה המתחדשת, הודיעה על חתימת הסכם קבלנות משנה עם חברת מוטורולה סולושנס ישראל, אשר זכתה במכרז של רכבת ישראל, לביצוע שירותי תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, התקנה ותחזוקה של מערכת GSM-R  לאורך קווי ותוואי מסילת רכבת ישראל.

החברה תבצע במסגרת הפרויקט את התכנון, הרישוי וההקמה של למעלה מ-100 אתרי תקשורת ועבודות הנדסה אזרחית באתרים בתמורה מצטברת בגין חלקה שעשוי להגיע לסך משוער כולל של כ-21 מיליון שקל.. העבודות בפרויקט תתבצענה בהתאם לביצוע בפועל של הזמנות שיתקבלו מצד מוטורולה והתשלום יבוצע בהתאם לאבני הדרך שהוגדרו בהסכם עבור כל הזמנת עבודה.

להערכת החברה, משך הזמן הדרוש להשלמת הפרויקט בכללותו עומד על כ-4-5 שנים מיום החתימה על ההסכם.

גיא ישראלי מנכ"ל נקסטקום אמר: "אנו שמחים לדווח על הסכם אסטרטגי נוסף עם חברת מוטורולה עבור רכבת ישראל. הסכם זה מהווה אבן דרך נוספת בהרחבת פעילותה של נקסטקום בתחום התשתיות והתקשורת".