צוותי כיבוי פועלים בשריפת חורש סמוך למושב זנוח - 0404
צוותי כיבוי פועלים בשריפת חורש סמוך למושב זנוח כיבוי

צוותי כיבוי פועלים בשריפת חורש סמוך למושב זנוח

צוותי כיבוי רבים פועלים בשריפת חורש סמוך למושב זנוח. בשלב זה לא קיימת סכנה לאדם ולרכוש.