משרד החינוך מבהיר: ביום ראשון הלימודים יתקיימו כסדרם - 0404
+
משרד החינוך מבהיר: ביום ראשון הלימודים יתקיימו כסדרם neatoday

משרד החינוך מבהיר: ביום ראשון הלימודים יתקיימו כסדרם

משרד החינוך מבהיר, כי ביום ראשון (ה- 14.5.2017) הלימודים יתקיימו כסדרם. בהתאם לזאת, כל בתי הספר יהיו פתוחים.
שירותי האבטחה והצהרוניות אף הם יפעלו כסדרם.

כל הסעות התלמידים אשר מפעיל משרד החינוך יפעלו כסדרם, וכך גם הסעות התלמידים המופעלות על ידי הרשויות המקומיות.

אשר לאוטובוסים אשר הסיט משרד התחבורה לטובת ההילולה במירון, יצויין כי ממיפוי שביצע המשרד אל מול כל הרשויות המקומיות עולה, כי לא עולות בעיות מיוחדות. ישנם קווים עירוניים, באמצעותם יוכלו התלמידים להגיע אל בית הספר.