משרד החינוך אסר את פעילותה, אך עמותת אלראזי ממשיכה בשלה - 0404
+
משרד החינוך אסר את פעילותה, אך עמותת אלראזי ממשיכה בשלה פרלמנט הסטודנטים, פייסבוק

משרד החינוך אסר את פעילותה, אך עמותת אלראזי ממשיכה בשלה

פעילות ההסתה הפרועה נגד ארצנו ומדינתנו נראה שממשיכה בבתי הספר הערבים בירושלים, בחסות עמותות הפעולות במסווה של חינוך למעורבות חברתית, ללא כל מפריע וללא אכיפה של ממש מצד משרד החינוך.

כך למשל, לחדשות 0404 נודע כי למרות איסור משרד החינוך על פעילות עמותת אלראזי בבתי הספר במזרח ירושלים, אנשיה ממשיכים לכאורה בעשייה החינוכית. לאחרונה אף זכו לסיקור נרחב בתקשורת הערבית כשערכו תחרות תאטרון בבתי הספר, במסגרתה הומחזו טקסטים מהספר "אל-בוסתאן" והתלמידים התחרו על המקומות הראשונים.

כזכור, בעבר דיווחנו על כך שעמותות ערביות מנצלות את כספי משרד החינוך הישראלי לצורך "קידום החברה הערבית וחינוך לדמוקרטיה", "פיתוח מנהיגות צעירה" ועריכת פרלמנטים מגוונים בהם מונחלים לכאורה לתלמידים הצעירים מסרים אנטי-ישראלים מובהקים. כאמור, למרות ניסיונות של משרד החינוך לאסור את ההסתה, נראה שהיא נמשכת ללא כל מפריע.