"מדינת ישראל היא קיום של מצווה" - 0404
+
"מדינת ישראל היא קיום של מצווה" שמואל בן חמו

"מדינת ישראל היא קיום של מצווה"

ערב לימוד ועיון ייחודי התקיים לקראת יום העצמאות בבית הרב קוק בירושלים. בערב אשר עסק בעיון במשנתו של הראי"ה קוק זצ"ל  "בתורת המדינה", נשאו דברים הרב אריה שטרן רבה של ירושלים , הרב יעקב אריאל רבה של רמת גן ורבנים נוספים.

הרב אריה שטרן דיבר על ערכה של קיום מצוות מדינה:  "הערך של המדינה זה דבר גדול ביותר, לא בכדי הרב צבי יהודה היה חוזר הרבה על הרמב"ם בספר המצוות, מדינת ישראל היא קיום של מצוה, יש מצוות פרטיות ויש מצוות כלליות, לא זכינו בגלות לקיים מצוות כלליות, יש גם כיום מצוות כלליות שאנו נמנעים מלקיים לצערנו,  אבל ב"ה כן מקיימים מצוות מדינה, מצוה כללית, הנושא של כלל ישראל יכול להתקיים רק בארץ ישראל".

בערב אשר אורגן ע"י מרכז תורה ומדינה בניצן נכחו עשרות משתתפים בניהם רבנים, חוקרים מהמרכז, אברכים ומשתתפים נוספים. בין המשתתפים נכח גם הרב אריה גרינברג – ראש ישיבת כרם ביבנה ורבנים נוספים.

את ערב העיון פתח בדברי ברכה הרב יגאל קמינצקי, ראש מרכז תורה ומדינה. לאחריו דיבר הרב יעקב אריאל נשיא המרכז ורבה של העיר רמת גן. הרב אריאל דיבר על האתגרים שלנו כיחידים וכחברה בדרך למדינה מתוקנת "אדם רוצה להיות מאושר, כדי להיות מאושר צריך לחיות בחברה. אדם בודד אינו יכול להיות מאושר, רק בחברה, החברה היא החברת ביטוח הגדולה שלך, חברה יכול לעזור לנו".

מרמת הפרט, עבר הרב לחשיבותה של חברה מאושרת "האושר הגדול של יחיד זה האושר שהחברה מאושרת. חברה זו מדינה, שהמדינה מאושרת. זאת תפיסה המיוחדת והייחודית של הרב זצ"ל. השאיפה שלנו כמדינה לשאוף לקודש לשאוף לירושלים. מדינה שמקדשת את שם ה' היא מדינה מאושרת". הרב הוסיף והרחיב מה היא הדרך והאמצעים להגיע למדינה מאושרת ועל האתגרים שבכך".

"קצת בהלצה – ה' באייר זה יום ת"א, כ"ח באייר זה יום ירושלים. כירושלמי , אני זוכר את יום ה' באייר – יום של מודעות אבל על גוש עציון שנפל, הינו במצור, מאובקים, בלי מים ובלי לחם. שמענו שהקימו מדינה, אבל בירושלים לא הרגשנו. מה שכן אני זוכר –  שהלכנו לטקס קטן,  לראות את הורדת הדגל הבריטי, קרעו אותו לחתיכות,  ואני צחצחתי נעלים מחתיכה של הדגל הבריטי. זו התחושה שלי בקום המדינה." סיפר הרב.

"לצערנו יש נתק בין ירושלים לת"א – ואנחנו צריכים לחבר נתק זה" קבע הרב, "שולחן ערוך מצטמצם בהלכות שהיו נהוגות רק בגלות, הרמב"ם מרחיב את היריעה על כל הלכות מלכים. אחד מהאתגרים שלנו ושל מרכז תורה ומדינה זה לערוך ספר של הלכות מלכים שיקיף את כל העניין ויכניס את הרעיונות הגדולים כיצד להפוך את ת"א לירושלים וכיצד להביא את מדינת ישראל למקום שמביא את הבשורה הגדולה לעולם שה' יהיה אחד ושמו אחד " סיים הרב.

בהמשך דיבר הרב פרופ' נריה גוטל ראש תחום המחקר במרכז, על סוגיית שנים אוחזים בתורה הראי"ה,  וכן פרופ' אליאב שוחטמן.

פרופ' שוחטמן הסביר את משנתו התורנית  של הרב משה צבי נריה זצ"ל בנושא תורת המדינה, וניתח סוגיות אקטואליות לאור תורתו של הרב נריה זצ"ל. לדג' ניתח כיצד היה מכריע היום הרב נריה בסוגיית הפרדת תורה ומדינה מהמדינה תוך שהוא מספר שהרב נריה התנגד נחרצות להפרדה זו.

מרכז תורה ומדינה פועל בישוב ניצן מזה כשנתיים, במרכז צוות חוקרים תורניים העוסק בשלל סוגיות ציבורית הקשורות לקיום מדינה על פי התורה – בנושאי שלטון, יחסי שלטון ואזרחים, רוב ומיעוט, דמוקרטיה ועוד.

את הערב הנחה הרב יוחנן פריד מ"בית הרב" שאמר כי לאור הצלחת הערב יתקיימו בע"ה ערבי עיון נוספים בסוגיות אלו.

שמואל בן חמו

שמואל בן חמו