ארצנו היפה: הזריחה הבוקר במבט מהעיר העתיקה בירושלים - 0404
+