בשבוע הבא: הממונה על רשות ההגבלים תגיע לוועדת החקירה להסדרי אשראי - 0404
+
בשבוע הבא: הממונה על רשות ההגבלים תגיע לוועדת החקירה להסדרי אשראי דוברות המשטרה

בשבוע הבא: הממונה על רשות ההגבלים תגיע לוועדת החקירה להסדרי אשראי

הממונה על רשות ההגבלים תגיע בשבוע הבא לוועדת החקירה להסדרי אשראי וועדת הכלכלה תדון בהצעת החוק שתאפשר עלייה לאוטובוס מכל הדלתות

בנוסף לכך תדון ועדת הכלכלה בהצעת החוק שתחייב שיפוצניקים לתת אחריות על עבודות של 44 אלף שקל ומעלה, תעסוק בהסכם החלב והשפעתו על החקלאים ובפיקוח על רווחי השיווק של תוצרת חקלאית, בהצעת החוק לטיפול בהפרת זכויות יוצרים באינטרנט ובהצעה שתאפשר הפרטת הדואר

יום ראשון, כ"ד בכסלו תשע"ט, 2 בדצמבר 2018

בשעה 10:30 – ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים תתכנס לישיבה שתעסוק בבחינת התנהלות רשות ההגבלים העסקיים בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים – בישיבה תשתתף הממונה על רשות ההגבלים העסקיים, עו"ד מיכל הלפרין.

הישיבה תתקיים באולם ירושלים ותשודר בערוץ כנסת ובפורטל הוועדה באינטרנט https://bit.ly/2mIU2Fu.

יום שני, כ"ה כסלו תשע"ט, 3 בדצמבר 2018

בשעה 09:30 – הוועדה תכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק אחריות לעבודות שיפוצים, של ח"כ רועי פולקמן וחברי כנסת נוספים, לפיה כל קבלן שיפוצים יחויב לתת למזמין אחריות של שנה לפחות על עבודות בהיקף של 44 אלף שקלים ומעלה. לפי ההצעה, בתקופת האחריות יחויב קבלן השיפוצים לבצע תיקון ליקויים ללא תשלום ובתוך זמן סביר.

בשעה 11:00 – לבקשת ח"כ יצחק וקנין תדון הוועדה בהסכם החלב החדש והשלכותיו על החקלאים במושבים. לאחרונה נחתם הסכם חלב חדש, כאשר במהותו מביא, לקריסה טוטאלית וחיסול המשק המשפחתי במושבים. בבקשה לקיום הדיון כותב ח"כ וקנין כי ההסכם החדש מוריד את המחיר לליטר חלב גולמי אל מתחת לעלות ההפקה בפועל של החקלאי, והמשמעות היא הפסדים גדולים לחקלאים במשק המשפחתי וקריסה טוטאלית שלהם. לטענתו, "מהמהלך עולה כי  משרד האוצר נלחם בחקלאי הקטן במטרה להורדת רווחיותו, במקום לטפל בפערי התיווך  הגדולים של החברות וברשתות המזון. זאת על אף שהורדת מחיר המטרה איננה מביאה לירידת מחירים במוצרי החלב, אלא לעליית הרווחיות לחברות המייצרות ולרשתות המזון".

בשעה 11:30 – לבקשת ח"כ דן סידה תדון הוועדה בהצעתו לסדר בעניין הסכם החלב, לפיה ראשי התנועה הקיבוצית פעלו לשכך את מחאת הרפתנים ויצרו סערה כפולה נגד ההסכם החלב.

בשעה 12:00 – לבקשת ח"כ דן סידה תדון הוועדה בפיקוח על רווחי השיווק בתוצרת החקלאית.

יום שלישי, כ"ו כסלו תשע"ט, 4 בדצמבר 2018

בשעה 09:30 – הוועדה תמשיך להכין לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית לתקן את חוק זכויות יוצרים, על מנת לטפל בהפרת זכויות יוצרים באינטרנט. בדיון הקודם בהצעה אישרה הוועדה שורה של סעיפים בהצעה, בהם מתן אפשרות לבית המשפט המחוזי להוציא צו שיגביל גישה למקור תוכן המפר זכויות יוצרים וכן סעיפים שיאפשרו לבית המשפט לנקוט פעולות לחשיפת זהותו של מי שמפר זכויות יוצרים באינטרנט בצורה שיטתית וכן אישרה להעלות את רף הענישה הפלילית על מפרי החוק משנת מאסר לעד 3 שנות מאסר. כמו כן תדון הוועדה מחדש בהצעת ח"כ יואב קיש לתקן סעיף אחר בחוק, ולהסדיר את השימוש של אדם בתמונתו שלו שצולמה על ידי צלם מקצועי או סוכנויות צילום. ח"כ קיש מבקש לבצע תיקון נוסף ולקבוע כי שימוש ביצירה שהועלתה לאינטרנט לא יהווה הפרה של זכויות יוצרים אם הפעולה הייתה שלא למטרה עסקית והמפר הפסיק את ההפרה בתוך זמן סביר לאחר שקיבל הודעה מבעל זכות היוצרים.

בשעה 11:00 – הוועדה תמשיך להכין לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית לתקן את פקודת התעבורה, העוסקת בפיקוח על תשלום דמי נסיעה באוטובוסים. ההצעה נועדה לאפשר להרחיב את ההסדר להעלאת נוסעים לאוטובוסים גם מהדלת האחורית. עם זאת, בדברי ההסבר צוין כי האפשרות עלולה להגדיל את מספר האנשים שימנעו מתשלום, וכי תצפיות העלו שבירושלים מדובר ב-9% מהנוסעים, בגוש דן 5%, במטרונית בחיפה כ-14.5% ובקווי באר שבע 23%. לכן מוצע להרחיב את האפשרות לעלייה מכל הדלתות רק אם יקבעו כללים אפקטיביים לפיקוח על תשלום דמי הנסיעה. באשר לכך מוצע, בין היתר, להעלות את הקנס מסכום מרבי של 180 שקלים למקסימום של 250 שקלים.

יום רביעי, כ"ז בכסלו תשע"ט, 5 בדצמבר 2018

בשעה 09:30 – הוועדה תכין לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית לתקן את חוק הדואר, ותדון במספר סעיפים מתוך ההצעה שנועדו, בין היתר, לאפשר את קידום הפרטת חברת דואר ישראל. בין היתר מוצע לתת לשר התקשורת סמכויות פעולה מול בעל רישיון במקרים בהם יעלה חשש לפגיעה מידית במתן שירותי דואר באופן תקין, סמכות שיאפשרו לשר להגיב במהירות במקרה של חשש לפגיעה משמעותית ומידית בתחרות בתחום שירותי הדואר, ועוד.

הישיבות ישודרו בפורטל הוועדה. לכניסה לפורטל לחצו כאן

מבזקיםלכל המבזקים