ניר ברקת תובע את תאגיד השידור ״כאן״ על הוצאת דיבה - 0404
+
ניר ברקת תובע את תאגיד השידור ״כאן״ על הוצאת דיבה ג'קי לוי

ניר ברקת תובע את תאגיד השידור ״כאן״ על הוצאת דיבה

כתב תביעה בגין לשון הרע הוגש מטעם ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, כנגד תאגיד השידור ״כאן״ והגברת יערה שפירא, הכתבת לענייני ירושלים של תאגיד השידור. כתב התביעה, שהוגש באמצעות עוה"ד עמיחי ויינברגר, ינור ברטנטל ועדי קליין ממשרד ויינברגר ברטנטל, מתייחס לפרסום כתבתה של יערה שפירא בתאריך ה-10.11.2018, בה נטען כי תמיכתו של ברקת במשה ליאון בסיבוב השני של הבחירות המוניציפאליות הותנתה בתמיכה מצד סניף הליכוד המקומי בנ״ל בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד.

האמור הינו שקר מוחלט, שמועה חסרת כל שחר שאין דבר העומד מאחוריה, שכל מטרתה להכפיש את שמו של ברקת שכן "מתוך ידיעה זו ניתן להבין, ולו במרומז כי ניר ברקת מוכר בצורה צינית ונלוזה את עתיד ירושלים בירת ישראל על מנת לקושש כמה קולות בקרב מתפקדי הליכוד" (לשון התביעה). משכך פנה ברקת לערכאה משפטית והגיש באמצעות משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל תביעת דיבה על סך 150,000 שקלים חדשים (בתוספת מע"מ הפרשי ריבית והצמדה, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט) לבית משפט השלום בירושלים, בתואנה על הוצאת לשון הרע.

מטעמו של ברקת נמסר: "רושלים איננה עומדת, ומעולם לא עמדה, למכירה. הדבר היחיד שעמד לנגד עיניו של ניר ברקת, כפי שעמד במשך חמש-עשרה שנות שליחותו הציבורית בירושלים בירת ישראל, בהן שירת את הציבור מבלי לבקש דבר בתמורה – היא טובת העיר ירושלים ותושביה".

עוד הוסיפו ״בשום שלב לאורך מערכת הבחירות לא היה דבר שהובטח בתמורה לתמיכתו של ברקת במי מהמועמדים לראשות העיר ירושלים, יושרו וערכיו של ברקת עומדים מעל כל שיקול ומשכך פנה לערכאות משפטיות".