רבנים צבאיים על פרשת השבוע: "מדוע יולדת צריכה להביא קרבן חטאת"? - 0404
+
רבנים צבאיים על פרשת השבוע: "מדוע יולדת צריכה להביא קרבן חטאת"?

רבנים צבאיים על פרשת השבוע: "מדוע יולדת צריכה להביא קרבן חטאת"?

פרשת "תזריע מצורע"

"אישה כי תזריע וילדה זכר… ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש..או תור לחטאת". ויש לשאול: מדוע היולדת שעוסקת ביישוב ובהבאת חיים לעולם, צריכה להביא קרבן חטאת? וכי במה חטאה אישה זו?

בתלמוד במסכת נידה מובאת דעת רבי שמעון בר יוחאי העונה על השאלה:"שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי:מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן? אמר להן:בשעה שכורעת לילד, קופצת ונשבעת שלא תיזקק לבעלה, לפיכך אמרה תורה -תביא קרבן". באותן דקות ארוכות וכואבות של צירי הלידה, נשבעת היולדת- לפחות בליבה שלא תשוב ללדת. אלא לאחר שחולפים הכאבים היא מתחרטת וחפצה מחדש להיות שותפה בהבאת חיים נוספים לעולם, ומשום אי קיום אותה שבועה- צריכה האישה להביא קרבן חטאת.

במציאות של לידת מדינת ישראל הטומנת בחובה חבלי לידה קשים, מעבר חד משואה לתקומה, מזיכרון הנופלים לחגיגת ניצחון המלחמה- עלינו לזכור ולחרוט בליבינו מחד את אלו שאינם עוד איתנו, ומאידך להאמין ולדעת שבעזרת צור ישראל וגואלו הכאב יחלוף ובוא יבוא היום שהלידה תהיה ללא כאבים! שנזכה!