"נגע צרעת היא" - על פרשת השבוע - 0404
+
"נגע צרעת היא" – על פרשת השבוע 0404

"נגע צרעת היא" – על פרשת השבוע

פרשת תזריע-מצורע.
 
הגמרא בערכין אומרת: "בעוון לשון הרע נגעים באים על האדם". אדם שהולך ומדבר על השני דברים שאין איש יודע (גם אם זה נכון…) או דברים שהזולת מבקש להסתירם מעיני כל – מקבל נגע צרעת בבית.
 
אם לא חזר בתשובה מקבל צרעת בבגדו ואם עדיין עומד בסורו מקבל הצרעת בגופו. אם כך יש לנו שלשה סוגים: נגעי אדם בעור, נגעי בגדים, נגעי בתים. שואל הכלי יקר: מדוע דווקא באים הנגעים בעור, בבגד או בבית? והוא משיב: כיוון שהקב"ה משיב לאדם כגמולו, בהנהגה של: "מידה כנגד מידה" כל שלשת הדברים הם כיסויים לאדם: בית – כיסוי ומגן לאדם, לבוש – כיסוי לגופו של האדם ועור – כיסוי לבשרו של האדם… אתה גילית מה שהחבר רצה לכסות – הקב"ה יפגע במה שאתה מתכסה".