השריפות בקליפורניה: מניין ההרוגים עלה ל-83 - 0404
+
השריפות בקליפורניה: מניין ההרוגים עלה ל-83 שירות היערות של ארצות הברית, ויקיפדיה

השריפות בקליפורניה: מניין ההרוגים עלה ל-83