עיריית חיפה דורשת מהיועמ״ש להורות על סגירת מיכל האמוניה - 0404
+
עיריית חיפה דורשת מהיועמ״ש להורות על סגירת מיכל האמוניה מתן נעים

עיריית חיפה דורשת מהיועמ״ש להורות על סגירת מיכל האמוניה

עיריית חיפה דורשת מהיועץ המשפטי לממשלה לקיים את פסק הדין שקובע כי מיכל האמוניה הינו מבנה בלתי חוקי ובכך להביא לסגירתו.

עיריית חיפה במכתב ליועמ״ש: ״קיים פסק דין חלוט על פיו מיכל האמוניה הינו מבנה בלתי חוקי ואין לו היתר בנייה. המדינה מאפשרת ביצוע של עבירה בלתי חוקית״.