כחלק מתרגיל - הבוקר הופעל חייגן מילואים באגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה - 0404
+
כחלק מתרגיל – הבוקר הופעל חייגן מילואים באגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה חדשות 0404

כחלק מתרגיל – הבוקר הופעל חייגן מילואים באגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה

כחלק מתרגיל לבחינה ושיפור המוכנות, הופעל הבוקר חייגן מילואים באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

התרגיל תוכנן מראש כחלק מגרף האימונים לשנת 2017.