בשבוע הבא: בכירי הבנק הבינלאומי ודיסקונט יגיעו לוועדת החקירה להסדרי אשראי - 0404
+
בשבוע הבא: בכירי הבנק הבינלאומי ודיסקונט יגיעו לוועדת החקירה להסדרי אשראי אנדריי קדוש

בשבוע הבא: בכירי הבנק הבינלאומי ודיסקונט יגיעו לוועדת החקירה להסדרי אשראי

בכירי הבנק הבינלאומי ודיסקונט יגיעו בשבוע הבא לוועדת החקירה להסדרי אשראי וועדת הכלכלה תמשיך לדון בהצעת החוק לאיסור פרסום מוצרי עישון. בנוסף לכך תדון הוועדה בתקנות שיחיבו רוכבי סגוואי לחבוש קסדה ויעניקו לפקחים עירוניים סמכויות אכיפה גם נגד קורקינטים שאינם תקניים; הוועדה תדון גם בהצעה לאפשר לסוכני נסיעות למכור חופשות בחו"ל גם זכות ביטול או בלעדיה ותעסוק בנושאים רבים נוספים

יום ראשון, י' בכסלו תשע"ט, 18 בנובמבר 2018

בשעה 10:30 – ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים תתכנס לישיבה שתעסוק בבחינת התנהלות הבנק הבינלאומי בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים – בישיבה ישתתפו יו"ר דירקטוריון הבנק אירית איזקסון ומנכ"לית הבנק סמדר ברבר צדיק.

בשעה 12:00 – ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים תתכנס לישיבה שתעסוק בבחינת התנהלות בנק דיסקונט בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים – בישיבה ישתתפו יו"ר דירקטוריון הבנק יוסי בכר ומנכ"לית הבנק לילך טופילסקי.

יום שני, י"א כסלו תשע"ט, 19 בנובמבר 2018

בשעה 09:30 – הוועדה תדון בבקשת משרד התחבורה לתקן את תקנות התעבורה בשורה של נושאים, בהם איסור שימוש בקסדות חצי ברכיבה על אופנוע וטרקטורון, חיוב רוכבי רכינוע (סגוואי) בחבישת קסדה, מתן סמכויות אכיפה גם באשר לקורקינטים ממונעים שאינם תקניים ועוד.

בשעה 11:00 – הוועדה תדון בהצעת משרד התחבורה לתקן את חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, שנועד להביא לרפורמה כוללת בענף. בין היתר החליף החוק 5 צווי פיקוח שונים, שנשארו בתוקף למשך שנתיים בהם אמור היה המשרד להתקין תקנות במקומם. כעת מבקש המשרד להאריך את תוקפם בשנה נוספת, עד להתקנת התקנות.

בשעה 11:30 – הוועדה  היום להכין לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית לרפורמה בחוק ההגבלים העסקיים, לצורך חיזוק האכיפה והקלת נטל האסדרה (רגולציה). התיקון לחוק מבקש לשנות את שמה של הרשות כך שתיקרא "רשות התחרות הכלכלית", בהתאם לכך מוצר למקד את פעילותה בתחומים שטמון בהם נזק פוטנציאלי לתחרות, ומצד שני להקטין את הנטל הבירוקרטי והרגולטורי שמייצרים מנגנוני הפיקוח כיום.

יום שלישי, י"ב כסלו תשע"ט, 20 בנובמבר 2018

בשעה 09:30 – הוועדה תמשיך להכין לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה של ח"כ בצלאל סמוטריץ' לתקן את חוק הגנת הצרכן ולאפשר לסוכנים ישראלים המוכרים שירותי הארחה ונופש של ספקים זרים להציע לצרכן שירותי הארחה, נסיעה, חופשה או בילוי שמתבצעים במלואם בחו"ל בשתי אפשרויות – עם זכות לביטול העסקה או בלעדיה. לפי ההצעה שאישרה הוועדה לקריאה ראשונה, בעסקאות לרכישת שירותי חופשה הניתנים כולם בחו"ל יוכל הסוכן להציע לצרכן לבחור מראש אם להחיל עליו את תנאי הביטול לפי חוק הגנת הצרכן, או תנאי הביטול לפי נותן השירות בחו"ל.

בשעה 11:00 – הוועדה תכין לקריאה ראשונה את ההצעה לתקן את חוק הגנת הצרכן ולהגביר את תדירות משלוח החשבוניות ללקוחות, של ח"כ מירב בן ארי וחברות וחברי כנסת נוספים. כיום מחויבים בעלי עסקים לשלוח לצרכנים חשבוניות בעסקה מתמשכת אחת לשישה חודשים לפחות בדואר, אלא אם הצרכן נתן הסכמתו לשלוח פירוט בדרך ממוחשבת. ח"כ בן ארי מציעה כי אם נתן הלקוח הסכמה לקבל את החשבונית באמצעים אלקטרוניים אז העוסקים יחויבו לשלוח לו את החשבונית בדרך זו אחת לחודש. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "בעידן הדיגיטלי שבו אנו מצויים היום, אין כל סיבה להכביד על הלקוח במשלוח חשבונית אחת לשישה חודשים, כאשר קיימת אפשרות טכנית פשוטה ולא יקרה לשלוח את החשבונית באופן ממוחשב באמצעות  דואר אלקטרוני בתדירות של אחת לחודש".

בשעה 12:30 – הוועדה תדון בתקנות בזק ושידורים של משרד התקשורת, שנועדו לקבוע אגרות בעד רישום להיתר כללי המאפשר ביצוע פעולות ומתן שירותי תקשורת. לפי ההצעה, חברות שירצו לקבל היתר למתן שירותי ספקית אינטרנט יידרשו לשלם 6,370 שקלים.

בשעה 13:30 – הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים, בראשות ח"כ דוד ביטן, תחל להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לצמצום תאגידי המים, של ח"כ איציק שמולי, עליה חתומים גם ח"כ יואב קיש, ח"כ ענת ברקו, ח"כ אמיר אוחנה וח"כ אברהם נגוסה, ושל ח"כ אורן חזן. לפי ההצעה שאושרה לקריאה ראשונה, מספר התאגידים צפוי להצטמצם ל-11 תאגידים אזוריים. אולם בדיון הקודם העריך ראש רשות המים, גיורא שחם, כי בסופו של דבר יהיו כ-30 תאגידים אזוריים.

יום רביעי, י"ג בכסלו תשע"ט, 21 בנובמבר 2018

בשעה 09:30 – הוועדה תמשיך להכין לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה של היו"ר, ח"כ איתן כבל, וח"כ יהודה גליק לתקן את חוק הגבלת הפרסומות והשיווק של מוצרי טבק, על מנת לאסור פרסום מוצרי טבק ולהגביל את שיווקם. כיום קובע החוק הגבלות מסוימות על פרסום מוצרי טבק, וחברי הכנסת מציעים לאסור את הפרסום כליל ולהגביל את שיווקו. לפי ההצעה שאישרה הוועדה לקריאה ראשונה, פרסום מוצרי עישון יאסר, למעט חריגים מצומצמים בעיתונות המודפסת – ובלבד שבצמוד תהייה מודעת אזהרה בגודל זהה. כמו כן יוטלו הגבלות על שיווק ובכללן איסור הצגת מוצרי עישון – והם יחולו גם על הדיוטי-פרי, ומוצע להפחית את שיעור הניקוטין בסיגריות אלקטרוניות ולקבוע כי חברות שיפרו את העבירות החמורות בחוק צפויות לקנס של כ-450 אלף שקל. בישיבה הקודמת אף סוכם כי חפיסות הסיגריות יהיו אחידות ויכללו רק את שם המותג ואזהרה. הישיבה תשודר בערוץ כנסת.

הישיבות ישודרו בפורטל הוועדה. לכניסה לפורטל לחצו כאן