ועידת הצדדים של אמנת המגוון הביולוגי נפתחה במצרים - 0404
+
ועידת הצדדים של אמנת המגוון הביולוגי נפתחה במצרים המשרד להגנת הסביבה

ועידת הצדדים של אמנת המגוון הביולוגי נפתחה במצרים

מפגש רם דרג של ועידת הצדדים של אמנת המגוון הביולוגי של האו"ם, "Convention on Biological Diversity", נפתח אתמול (ד') בשארם א-שייח' שבמצרים. במשלחת הישראלית משתתפים שגריר ישראל במצרים, ד"ר דוד גוברין, וסמנכ"ל בכיר למשאבי טבע במשרד להגנת הסביבה, אלון זס"ק.

אמנת המגוון הביולוגי נחתמה בריו בשנת 1992, ומהווה את המסגרת הבינלאומית המרכזית לשמירה על המגוון הביולוגי ושימוש בו לרווחת האדם.

באמנה חברים 196 מדינות (צדדים), ובהם ישראל שאשררה את האמנה בשנת 1995. מטרות האמנה, ויעדי תוכניתה האסטרטגית לעצירת אובדן המגוון הביולוגי העולמי עד 2020, הושגו כיום באופן חלקי בלבד, ודוחות חדשים מראים כי מצבו של המגוון הביולוגי ושל שירותי המערכת האקולוגית לאדם ממשיכים להידרדר במהירות.

המיקוד העיקרי של הדיונים בוועידה זו עוסק בקביעת תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח לתקופה שאחרי 2020. כמו-כן, ניתן בה דגש להטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בתחומי התשתיות והבריאות, מתוך הבנה שמטרות האמנה יושגו רק דרך שיתוף גופים שעיקר עיסוקם אינו בתחום המגוון הביולוגי או הסביבה, כגון המגזר הפרטי.

נציגי ישראל יציגו במהלך הוועידה את ההישגים והאתגרים בשמירה על המגוון הביולוגי בארץ, ובהם ההתמודדות עם הפיתוח המואץ של דיור ותשתיות.

סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע במשרד להגנת הסביבה, אלון זס"ק, יציג היום (ה') היבטים רלוונטיים בהקשר זה מתוך התכנית אסטרטגית לבריאות וסביבה, אשר מוביל המשרד להגנת הסביבה ביחד עם משרד הבריאות, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1287 מה- 20.3.16. כמו-כן, המשרד מוביל בשנים האחרונות מהלך רוחבי לביצוע סקרי טבע עירוני בעשרות רשויות, אשר במהלכם ממופות תשתיות הטבע העירוני המקומיות ונגישותן לציבור, כצעד ראשון לחיזוקן ופיתוחן לטובת התושבים.

בעולם ובישראל מתרחבת ההבנה לגבי התרומה החיובית הגדולה של מערכות אקולוגיות לבריאות האדם. מערכות אקולוגיות מתפקדות תורמות בין היתר למניעת העברת מחלות, להפחתת זיהום אוויר, לקיומם של מים נקיים, ובמקביל חשיפה לטבע תורמת לחוסן נפשי ופיזי. לאור האיום של שינויי האקלים על עתיד המערכות האקולוגיות, ובהתאם להחלטת הממשלה על היערכות להסתגלות לשינויי אקלים, מוביל בימים אלה המשרד להגנת הסביבה את בנייתה של תכנית פעולה ייעודית לשמירה על מערכות אקולוגיות עמידות לשינויי אקלים.

שגריר ישראל, ד"ר דוד גוברין, ציין כי לצד הטמעת שיקולי מגוון ביולוגי במערכת התכנון הארצית, ישראל ייסדה את הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים בראשות רשות מקרקעי ישראל, במסגרתה מוקדש אחוז אחד מהכנסות שיווק הקרקע בישראל לפרויקטים של שיקום שטחים פתוחים ערכיים והנגשתם לציבור. הקרן תמכה עד כה ביותר מ- 300 פרויקטים ברחבי ישראל בהיקף של מעל ל- 600 מיליון שקל. בנוסף, בשנים האחרונות במסגרת קול קורא המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע פועלים ביחד עם חברות התשתית הגדולות במשק להטמעת שיקולי שמירת המגוון הביולוגי בפעילות החברות.