53,792 תלמידים יפתחו את שנת הלימודים בחיפה - 0404
+
53,792 תלמידים יפתחו את שנת הלימודים בחיפה דוברות עיריית חייפה

53,792 תלמידים יפתחו את שנת הלימודים בחיפה

מעל 50,000 תלמידים יפתחו את שנת הלימודים החדשה, תשע"ז, בחיפה. 3,365 תלמידים חדשים העולים לכיתה א' יקלטו במערכת החינוך. 4 גני ילדים חדשים ו- 4 כיתות א' חדשות יפתחו ברחבי העיר. 11,457 ילדים ישתלבו בגני ילדים. 23,129 תלמידים ילמדו בביה"ס יסודיים. 19,206 תלמידים ילמדו בביה"ס העל יסודיים. ראש העיר חיפה יונה יהב: "השנה נמשיך לקדם את הייחודיות שלבתי הספר- מתוך תפיסה השואפת לתת מענה לבחירות וכישרונות של כל תלמיד ותלמידה. אנחנו בשיאו של תהליך אשר מפתח ייחודיות בכל אחד מביה"ס היסודיים והעל יסודיים, בתוך כך, בנוסף לתיכון הטכנולוגי "בסמ"ת" והתיכון לאמנויות "רעות", נפתח השנה תיכון לתיירות ומלונאות ובביה"ס היסודיים יפתחו שני מסלולים ייחודיים, מסלול דו לשוני וביה"ס אנתרופוסופי." עיריית חיפה הייתה בין הערים הראשונות אשר יישמו את מסקנות ועדת טרכטנברג, שהחליטה על החלת חוק חינוך חינם מגיל 3 ותוך חמש שנים נפתחו בעיר 59 גני ילדים חדשים. כל ההתאמות הנדרשות לרישום ילדים בגילאי 3 – 5 בגני לגנים עירוניים הושלמו בשנה האחרונה. הביקוש לרישום בגני הילדים העירוניים ממשיך לגדול כאשר משנת תשע"ב ועד לשנה זו חל גידול של 1,276 ילדים שישתלבו במערכת הגנים העירונית. אילנה טרוק, ראשת מינהל החינוך, התרבות והרווחה: "הישגי ביה"ס החיפאיים בולטים בתחומים רבים- חיפה ידועה בשיעור נשירה נמוך ביותר העומד כיום על 0.8% בלבד ע"פ נתוני הלמ"ס, לצד מגמת עלייה מתמשכת בשיעור הזכאות לבגרות. תכנית המצויינות במתמטיקה ובמדעים שמוביל ראש העיר, הביאה את התלמידים החיפאיים למקום מכובד ולפריצת דרך ארצית בשיעור התלמידים הבוחרים במסלול המתמטיקה והמדעים בתיכון. במישור הערכי- שיעור המתגייסים לצה"ל בחיפה עומד על 78.5% (לעומת 75.9% בתל אביב ו- 55.7% בירושלים) מתוכם, 55.3% מהמתגייסים מתנדבים ליחידות קרביות. בנוסף, חיפה בולטת במספר החניכים הפעילים בתנועות הנוער- נושא עליו יושם דגש בשנה הקרובה, וכן אנו גאים במספר שיא של תלמידים המתנדבים במוסדות הקהילתיים. בתחום הספורט יושם דגש על תכניות המקדמות אורח חיים פעיל ובריא בקרב התלמידים והשתתפות התלמידים בנבחרות ספורט בינלאומיות."