פדגוגיה יצירתית בביה"ס גורדון - 0404
+
פדגוגיה יצירתית בביה"ס גורדון חדשות 0404

פדגוגיה יצירתית בביה"ס גורדון

התלמידים חוקרים את סביבתם במסגרת פרויקט "שביל סובב גורדון" בביה"ס "גורדון" החלו בפרויקט ייחודי: "שביל סובב גורדון" במסגרתו מתנסים התלמידים בלמידה חווייתית של יחסי אדם וסביבתו בדגש על סביבת למידה יצירתית וחדשנית. לאורך שביל בית הספר מצויים מוקדי פעילות שונים אותם חוקרים התלמידים כדוגמת: מוקד מיחזור, קומפוסטר, ציפורים, עצי הדר וחממה. התלמידים מתנסים ביחידת לימוד רב תחומית ולומדים על נושא השביל במשמעותו האמיתית והמטאפורית. הם עובדים בקבוצות, תורמים זה לזה ומשתפים פעולה גם עם קבוצות בכתות המקבילות. במסגרת הפרויקט נפתחה "מחברת דיגיטלית" שיתופית שכבתית, בה ניתן ביטוי לכל אחד מהמוקדים המצויים לאורך השביל. התלמידים לוקחים אחריות, מעורבים בתהליך ומפתחים את החשיבה הרב-כיוונית. במסגרת הפרויקט הם חוקרים את ממצאים, מנסחים שאלות , ממיינים אותן, מחפשים מידע רלוונטי ומארגנים אותו לכדי מסמך מסכם אותו הם מגישים בסוף השנה.