אושר תקציב העירייה לשנת 2016 - 0404
+
אושר תקציב העירייה לשנת 2016 חדשות 0404

אושר תקציב העירייה לשנת 2016

היקף התקציב בסך 377 מיליון ₪ מבטא את המשך מגמת הגידול בשטחי המגורים , התרחבות שטחי המסחר בעיר ומדיניות העירייה להרחבת השירותים לתושב תוך שמירה על איזון תקציבי. בנוסף אושר תקציב פיתוח בסך של 278 מיליון ₪ המופנה לפיתוח ושדרוג מוסדות ציבור וחינוך ותשתיות עירוניות בישיבת מועצה שהתקיימה השבוע, אושר התקציב השנתי של העירייה לשנת 2016 ברוב קולות. בישיבה נוספת דנו בדו"ח מבקר העירייה וכן הוצגו נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2015. התקציב לשנת 2016 מסתכם בסך של 376,932 מיליון ₪ לעומת שנה שעברה בה עמד התקציב על סך של 360 מיליון ₪. היקף התקציב מבטא את המשך מגמת הגידול בשטחי המגורים , התרחבות שטחי המסחר בעיר ומדיניות העירייה להרחבת השירותים לתושב תוך שמירה על איזון תקציבי. ע"פ נתוני מינהל הכספים 53% המהווים את החלק המשמעותי בתקציב, מופנים לשירותי החינוך והרווחה. בשנת 2016 תמשיך העירייה להשקיע בנושא החינוך ובין השאר במימון פרויקטים ייחודיים וחדשניים כגון: פרויקט מצוינות, פרויקט כתו"ם (למידה באמצעות מחשב נייד), לוחות חכמים ועוד. ע"פ הנתונים 38% מתקציב העירייה מבוסס על השתתפות ממשלתית ו- 62% הינם השקעות עצמיות של העירייה. עובדי החינוך והרווחה מהווים 80% מסך 985 העובדים. מועצת העיר אישרה בנוסף גם את תקציב הפיתוח בסך של 278 מיליון ₪ כאשר 62% מופנה לבנייה ושדרוג של מוסדות ציבור וחינוך ו- 38% לתשתיות, כבישים ותיעול. בשנת 2016 יחל ביצוע הקמת בניין עירייה חדש ונגיש, בנוסף יחל תכנון מרכז האומנויות הצפוי לקום במקום מבנה השוק וכן יבוצעו עבודות נרחבות לשיפוץ, שדרוג וחיזוק מבנים בבתי ספר בעיר. כמו כן, יושלם שלב נוסף בפיתוח תשתיות בשכונה החדשה גבעת אלונים ויבוצעו מעגלי תנועה למען בטחון התושבים במספר מוקדים בעיר, בשיתוף עם משרד התחבורה. יעקב פרץ, ראש עיריית קרית אתא: "השקעה ברווחה וחינוך עם דגש על פיתוח תשתיות הם מרכיב מרכזי בתוכנית הצמיחה של העיר. התקציב מבטא הלכה למעשה את המהפכה שעוברת העיר קרית אתא. אנו נמשיך להשקיע במתן שירותים איכותיים לתושבים ובהשקעה מאסיבית בנושא החינוך אשר זוכה לשבחים רבים ומגיעה להישגים ראויים לציון בכל תחומי העשייה החינוכית. "