הוקפאו היתרי הכניסה לארגונים לאחר שהמחבל הגיע לת"א לבקשת ארגון NPT - 0404
+
הוקפאו היתרי הכניסה לארגונים לאחר שהמחבל הגיע לת"א לבקשת ארגון NPT מצלמת אבטחה

הוקפאו היתרי הכניסה לארגונים לאחר שהמחבל הגיע לת"א לבקשת ארגון NPT

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יואב פולי מרדכי, הנחה להקפיא את ההיתרים לצרכי ביקור בישראל הניתנים למוסדות וארגונים עד לסיום תחקיר והפקת לקחי הפיגוע היום בתל אביב.

בדיקה ראשונית העלתה כי למחבל היה היתר כניסה חד יומי לצורך ביקור בישראל לבקשת ארגון NPT. ההיתר ניתן בהתאם לקריטריונים של כלל גורמי הביטחון.