סניף בני עקיבא לוד מרכז התאספו לקריאת תהילים ולהכנת שלטי תמיכה בתושבי הדרום - 0404
+
סניף בני עקיבא לוד מרכז התאספו לקריאת תהילים ולהכנת שלטי תמיכה בתושבי הדרום נועם אהרוני

סניף בני עקיבא לוד מרכז התאספו לקריאת תהילים ולהכנת שלטי תמיכה בתושבי הדרום