אותר בריא ושלם המטייל שנעלם בנחל אוג - 0404
אותר בריא ושלם המטייל שנעלם בנחל אוג יחידת חילוץ עציון

אותר בריא ושלם המטייל שנעלם בנחל אוג