משרד החוץ ממליץ לישראלים להימנע מנסיעה לצפון קוריאה - 0404
+
משרד החוץ ממליץ לישראלים להימנע מנסיעה לצפון קוריאה ויקיפדיה

משרד החוץ ממליץ לישראלים להימנע מנסיעה לצפון קוריאה

משרד החוץ ממליץ לאזרחים ישראלים להימנע מנסיעה לצפון קוריאה, לאור העלייה במתיחות באזור ולאור העובדה שצפון קוריאה נמצאת תחת משטר סנקציות בינלאומי מקיף הכולל מגבלות חמורות על כל שיתוף פעולה כלכלי, עסקי או סחר. עוד נמסר ממשרד החוץ כי מאחר שלישראל אין יחסים דיפלומטיים עם קוריאה הצפונית, במידה וייקלע אזרח ישראלי לכל סוג של מצוקה בעת שהותו שם, נציגי ישראל לא יוכלו לסייע או לתת כל מענה. במשרד החוץ מדגישים כי ההחלטה אם לבקר בצפון קוריאה נתונה לשיקול דעתו של כל אדם והיא על אחריותו הבלעדית. בימים אלה שוהים בצפון קוריאה עשרות מטיילים ישראלים בלבד.