פרסום ראשון: בעקבות פיגועי הדריסה הוצב שילוט חדש בטרמפיאדות - 0404
+
פרסום ראשון: בעקבות פיגועי הדריסה הוצב שילוט חדש בטרמפיאדות גילעד הדרי

פרסום ראשון: בעקבות פיגועי הדריסה הוצב שילוט חדש בטרמפיאדות

שלטי מידע חדשים הוצבו בימים האחרונים בטרמפיאדות ברחבי יהודה ושומרון, זאת בעקבות פיגועי הדריסה הרבים כנגד כוחותינו ואזרחינו. השלטים מפרטים את עקרון המאמ"ץ להתמודדות עם תופעת פיגועי הדריסה, מתוך רצון להפחית ככל הניתן את הסיכוי לנפגעים וכוללים גם דוגמאות מפיגועים שהתרחשו בעבר.

מרכיבי המיקום, האבטחה, המיגון והצפיפות נועדו להזכיר לכוחותינו היכן המקום המועדף לשהייה בטרמפיאדות וכיצד על כל אחד מהלוחמים לנהוג טרם ובזמן ההתמודדות מול המחבלים.

בצה"ל מקווים כי השלטים יתרמו לשמירה על דריכות לוחמינו בעת ביצוע משימות האבטחה בטרמפיאדות ברחבי ארצנו ויישום עקרון המאמ"ץ ישפר במידה ניכרת את התמודדות כוחותינו מול הטרור.