התפתחות במהלך החיפושים אחר שלושת הנעדרים בכנרת - 0404
התפתחות במהלך החיפושים אחר שלושת הנעדרים בכנרת דוברות המשטרה

התפתחות במהלך החיפושים אחר שלושת הנעדרים בכנרת

התפתחות משמעותית במהלך החיפושים אחר שלושת הנעדרים במי הכנרת. הממצאים נבדקים כעת ובמקביל הודיעה המשטרה למשפחות שלושת הנעדרים על ההתפתחות.