וועדת המינויים: "לא נמצא פגם מבחינת טוהר המידות למינויו של פרופ' אמיר ירון לנגיד בנק ישראל" - 0404
+
וועדת המינויים: "לא נמצא פגם מבחינת טוהר המידות למינויו של פרופ' אמיר ירון לנגיד בנק ישראל" http://savage.wharton.upenn.edu/welcome

וועדת המינויים: "לא נמצא פגם מבחינת טוהר המידות למינויו של פרופ' אמיר ירון לנגיד בנק ישראל"

הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים לא מצאה פגם בפרופ' אמיר ירון מבחינת טוהר מידותיו וגם לא מצאה פגם מבחינת טוהר המידות שבשיקולים שעמדו בבסיס ההמלצה למנותו לנגיד בנק ישראל.

החלטת הוועדה התבססה על שאלון שהכינה הוועדה, קורות חייו והופעתו בפני חבריה לצורך מענה על שאלותיהם.

בנוסף, הוועדה זימנה את ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל היוצאת ועיינה במכתבו של ראש הממשלה.

בעקבות החלטת הוועדה, צפוי מינויו של פרופ' ירון לקבל את אישור הממשלה כבר ביום ראשון הקרוב.