נזק לרכב שנרגם באבנים באזור עזון בשומרון - 0404
+
נזק לרכב שנרגם באבנים באזור עזון בשומרון 0404

נזק לרכב שנרגם באבנים באזור עזון בשומרון

הטרור בישראל: ערבים רגמו רכב שחלף סמוך לכניסה לעזון בשומרון. באורח נס הנהגת, תושבת קרני שומרון, לא נפגעה. שמשת הרכב נופצה.