שני חומרים חדשים מסוג "סמי פיצוציות" נאסרו להפצה - 0404
+
שני חומרים חדשים מסוג "סמי פיצוציות" נאסרו להפצה משרד הבריאות

שני חומרים חדשים מסוג "סמי פיצוציות" נאסרו להפצה

החומר ההזייתי AL-LAD והאופיואיד המסוכן Carfentanil נאסרו מהיום להפצה בישראל. האיסור נעשה עקב קביעת הצוות המקצועי הכולל את האגף לאכיפה ופיקוח, משטרת ישראל והרשות למלחמה בסמים כי מדובר בסמים המסכנים את בריאות הציבור ושלומו. לאחר החתימה על ההכרזה, הרשעה בהפצת חומרים מסכנים אלו עלולה לגרור עונש של 3 שנות מאסר. האגף לאכיפה ופיקוח של משרד הבריאות ממשיך בבדיקה וניטור של חומרים מסכנים בישראל.