ד"ר חגי ויניצקי: "באמצעות תקנת השוק ניתן להסדיר מעל 1,000 בתים ביהודה ושומרון" - 0404
+
ד"ר חגי ויניצקי: "באמצעות תקנת השוק ניתן להסדיר מעל 1,000 בתים ביהודה ושומרון"

ד"ר חגי ויניצקי: "באמצעות תקנת השוק ניתן להסדיר מעל 1,000 בתים ביהודה ושומרון"

חבר ועדת ההסדרה (במינוי ראש הממשלה) ד"ר ויניצקי מהמרכז האקדמי 'שערי מדע ומשפט' וראש מכון בגין למשפט וציונות, סקר את הבעיות המשפטיות המרכזיות בהסדרת הבניה והפתרונות שהוצעו לבעיות אלו, כפי שפורסמו בדו"ח של ועדת ההסדרה.

עיקר ההרצאה הוקדשה לחוות דעתו של ד"ר ויניצקי על תקנת השוק בעסקאות עם הממונה על הרכוש הממשלתי, שאומצה ע"י היועץ המשפטי לממשלה. תקנת השוק יושמה לאחרונה בפסק דין שהכשיר את היישוב מצפה כרמים. תקנת שוק זו עשויה להסדיר מעל 1,000 בתים ביהודה ושומרון.