המדינה הגישה לבג״ץ בקשה להכנסת אונייה למילוי מיכל האמוניה והתייחסה לחלופות - 0404
+
המדינה הגישה לבג״ץ בקשה להכנסת אונייה למילוי מיכל האמוניה והתייחסה לחלופות מתן נעים

המדינה הגישה לבג״ץ בקשה להכנסת אונייה למילוי מיכל האמוניה והתייחסה לחלופות

המדינה הגישה היום לבג"ץ הודעה על בחינת חלופות למערך יבוא האמוניה, הערכת צרכי המשק וניתוח סיכונים וכן בקשה להכנסת אוניה אחת למילוי המיכל. זאת, בהמשך להחלטת הממשלה ולעמדת המדינה בדבר הצורך להתארגנות המשק עד ליום 1 ביוני 2017, שבו ייסגר מיכל האמוניה, וכדי לאפשר התארגנות למפעלים חיוניים רבים המשתמשים באמוניה ובתוצריה כחומר גלם להמשך עיסוקם. בהודעת המדינה נאמר, כי מרבית המפעלים הללו הצביעו על הקשיים הצפויים בהפעלת המפעלים ללא אספקת אמוניה סדירה, וציינו כי טרם נערכו להפסקת אספקת האמוניה בשלב זה, טרם ה-1 ביוני. משמעות הפסקת אספקת האמוניה עבור מפעלים אלה עלולה להביא לסגירה של קווי ייצור, הדממת מתקנים, ולעיתים אף סגירת העסק. כמו כן, היא עלולה להוביל לפגיעה בצרכים חיוניים, וכן בבריאות הציבור והסביבה – לדוגמה בכל הקשור לצמצום פליטות לאוויר, מזון ובתי קירור ותעשיות ביטחוניות.