אמו של אלחי טהרלב ספדה: "אבידה גדולה למשפחה, ליישוב, לצבא ולעם" - 0404
+
אמו של אלחי טהרלב ספדה: "אבידה גדולה למשפחה, ליישוב, לצבא ולעם" צעירי עפרה

אמו של אלחי טהרלב ספדה: "אבידה גדולה למשפחה, ליישוב, לצבא ולעם"

עצב גדול בהלוויתו של לוחם גולני, אלחי טהרלב מהיישוב טלמון, שנרצח בפיגוע הדריסה בצומת עפרה. אביטל אמו ספדה לו בכאב גדול: "מתוק שלי כמה שמחה הדלקת בנו, ילד רביעי במשפחה. אי אפשר היה שלא לאהוב אותך. אור וטוב מזוקק. מותך הוא אבידה ענקית למשפחה, לחברים, ליישוב, לצבא , לעם, ילד שלי השארת לנו אתגר גדול, אנחנו נדרשים לשמר את המידות שלך. אני מאוד מתגעגעת כב, תנוח בשלום על משכבך". אחיו ספדו לו: " הנעימות והחן החיוך והנשמה הגדולה, ידעת לחיות את החיים כמו שהם, ליהנות מהדבר עצמו".