השירותים הדיגיטליים בעיריית ירושלים הופסקו עקב ניסיון השתלטות ע״י תכנת כופר - 0404
+
השירותים הדיגיטליים בעיריית ירושלים הופסקו עקב ניסיון השתלטות ע״י תכנת כופר חדשות 0404

השירותים הדיגיטליים בעיריית ירושלים הופסקו עקב ניסיון השתלטות ע״י תכנת כופר

עיריית ירושלים מודיעה כי השירותים הדיגיטליים העירוניים לרבות אתר העירייה לא פועלים בשלב זה בשל זיהוי ניסיון לתקוף את שרתי העירייה. על מנת למנוע כל אפשרות לפגוע בשרתי העירייה הוחלט כצעד מניעה לעצור את השירותים הדיגיטליים העירוניים. צוותי אבטחה המידע העירוניים בליווי של מומחים בתחום פועלים על מנת להדוף את ניסיון ההתקפה. במהלך השבוע התגלה בשרת חדש ונסיוני שהעירייה בוחנת, ושאינו חלק משרתי העירייה המרכזיים, ניסיון פגיעה באמצעות תכנת כופר (השתלטות על החומרים ודרישה כספית בתמורה לשחרורם). הדבר נתגלה מיידית וטופל בצורה מהירה ומקצועית שהסירה את הבעיה, אולם היום נתגלה ניסיון תקיפה חדש ועל כן הוחלט על עצירת השירותים הדיגיטליים העירוניים. העירייה תעדכן בהמשך על חזרת השירותים לפעילות סדירה.