משרד הבריאות השמיד עופות במפעל "העוף המובחר" בשער בנימין - 0404
+
משרד הבריאות השמיד עופות במפעל "העוף המובחר" בשער בנימין

משרד הבריאות השמיד עופות במפעל "העוף המובחר" בשער בנימין

משרד הבריאות מודיע על השמדת עופות במפעל "העוף המובחר" א.ס דבאח בע"מ, אזור תעשייה שער בנימין. בתאריך 26.3.2017 נערכה ביקורת על ידי הווטרינרי המחוזי של משרד הבריאות במחוז מרכז בהשתתפות הווטרינר הרשותי של המועצה האזורית מטה בנימין במפעל "העוף המובחר" א.ס דבאח בע"מ, אזור התעשייה שער בנימין. במהלך הביקורת נמצאו מוצרים שיוצרו ללא רישיון יצרן, מרביתם פגי תוקף. הטיפול בעופות, אחסונם ושיווקם ללא התנאים הנדרשים בחקיקה עלול להזיק לבריאות הציבור. בהוראת הווטרינר המחוזי של משרד הבריאות הושמדו כ-3 טונות של עופות אלו. במהלך שימוע החליט בעל העסק לסגור את המפעל עד לאישור משרד הבריאות לפתיחתו. משרד הבריאות והמועצה האזורית ימשיכו לנקוט צעדי אכיפה לרבות צעדים משפטיים כנגד עסק המזון.