ברחבי הארץ בירכו את "ברכת האילנות" הנאמרת פעם בשנה - 0404
+
ברחבי הארץ בירכו את "ברכת האילנות" הנאמרת פעם בשנה 0404

ברחבי הארץ בירכו את "ברכת האילנות" הנאמרת פעם בשנה

בתמונה: ברכת האילנות הנאמרת בחודש ניסן, הבוקר בקריית משה בירושלים. הברכה נאמרת אחת לשנה כדי להודות לבורא עולם על השפע והיופי שברא.