התראה לתאגיד טרם תביעה: פטרו את העיתונאית תומכת הטרור - 0404
+
התראה לתאגיד טרם תביעה: פטרו את העיתונאית תומכת הטרור

התראה לתאגיד טרם תביעה: פטרו את העיתונאית תומכת הטרור

פרסום ראשון: מכתב התראה לפני תביעה משפטית נשלח לתאגיד השידור ״כאן״ וזאת לאחר שלא פעל לפיטורי העיתונאית סמאח וותד – אותה עיתונאית ששיתפה וצייצה סטטוסים בעד מחבלים וכנגד ישראל. את מכתב הדרישה שלח עו״ד אייל פלטק, הדורש לפטרה מאחר והיא מועסקת ע״י הציבור שנגדו היא פועלת. במכתבו ששלח עו״ד םלטק לתאגיד, תחת הכותרת: ״דרישה לפיטורי העובדת גב' סמאח וותד״ והעתק ממנו נשלח גם למ״מ שר התקשורת, צחי הנגבי, נכתב: ״עובדת תאגיד השידור הישראלי גב' סמאח וותד משמשת כעיתונאית ותחקירנית בתאגיד. לאחרונה נדהמתי לגלות על פי פרסומים ב"ערוץ 20", כי העובדת מנצלת את מעמדה, תפקידה והבמה הניתנת לה בתאגיד לצורך דברי הלל ושבח למחבלים עד כדי תמיכה בטרור וכן אמירות שונות, חמורות ושנויות במחלוקת לעניין תמיכתה בפעילות כנגד ישראל. כפי שפורסם כמענה לפעילות החמורה של אותה עובדת, בחר התאגיד להשהות אותה מפעילות מסויימת בתאגיד ובניגוד למצופה ולברור מאליו בתאגיד ציבורי, בחר התאגיד שלא לפטרה מעבודתה באופן מיידי. כידוע, "תאגיד השדור הישראלי" פועל ושואב את כוחו מכספי הציבור הישראלי ולפיכך, לא ייתכן מצב דברים שעובדת בתאגיד אשר שכרה ויתר תנאי עבודתה משולמים על ידי אותו ציבור ישראלי אותו העובדת בחרה לתקוף באופן החמור ביותר, ממשיכה לעבוד בתאגיד כאילו לא ארע דבר ולשמש שופר למחשבותייה ומאווייה״. פלטק הבהיר במכתבו כי במידה ודרישתו לא תתקבל, הוא ייאלץ לפנות לבית המשפט: ״במצב עניינים זה, אין מקום לעובדת שכזו בתוך תאגיד ציבורי ולכן הנכם נדרשים לפטרה לאלתר. במידה ולא תעשו כן בתוך 7 ימים ממועד קבלת מכתב זה, אראה לנכון לפנות לערכאות שיפוטיות בדרישה כאמור״.