ראשי מכינת עלי זומנו לשימוע במשרד הביטחון - 0404
+
ראשי מכינת עלי זומנו לשימוע במשרד הביטחון מתוך סרטון וידאו

ראשי מכינת עלי זומנו לשימוע במשרד הביטחון

שר הביטחון מסרב להרגע וממשיך למתוח החבל. בהוראתו של ליברמן, מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (במיל') אודי אדם, שלח מכתב זימון לשימוע לראשי מכינת עלי. הזימון, בהמשך לאיומיו של ליברמן לפרק את המכינה בעקבות דבריו הקשים של הרב יגאל לוינשטיין. במכתב שנשלח לרב אלי סדן הובהר שוב כי בכוונת ליברמן להסיר את ישיבת ההסדר מרשימת ישיבות ההסדר המוכרות וזאת אם לא תופסק מיידית עבודתו של הרב לוינשטיין. הרס סדן והרב לוינשטיין זומנו לשימוע שייערך ב-30 במרץ. במכתב ששלח מנכ"ל משרד הביטחון צוין כי, "בכוונת שר הביטחון להסיר את ישיבת ההסדר בעלי מרשימת ישיבות ההסדר המוכרות, זאת אלא אם יימסר לשר הביטחון, כי פעילותו של הרב לוינשטיין בישיבת ההסדר כרב, מורה ומחנך, תופסק לאלתר". המנכ"ל הוסיף וכתב: "כפי שנמסר לכם, הן בתכתובות קודמות והן בשיחות שקוימו עמכם, ההשתלחויות הקשות, החוזרות ונשנות, של הרב לוינשטיין נגד נשים המשרתות בצה"ל ונגד אוכלוסיות אחרות של משרתים, פוגעות פגיעה קשה בצה"ל ובאוכלוסיות המשרתות בו, בערכי צה"ל ומדינת ישראל וכן בסמכות מפקדי צה"ל, בלכידות השירות ובפיקוד של המשרתים. הכללתו של הרב לוינשטיין בסגל ישיבת ההסדר, מעלה חשש, כי חניכי הישיבה, שכידוע הינם חיילי צה"ל בשירות משולב, נחשפים לדעות האמורות הפוגמות במטרות הלימודים בישיבת ההסדר ובתכנית הלימודים שלה, אשר אמורה לשמש לשירות ערכי ומלא בצה"ל וכיבוד הפיקוד של צה"ל וכלל המשרתים בו. התכנים שהובאו ע"י הרב לוינשטיין בהשתלחויותיו האמורות בצה"ל ובמשרתים בו, אינם דברים ששר הביטחון ומערכת הביטחון סבורים כי על תלמידי ישיבת ההסדר ותלמידי המכינה הקדם צבאית לשמוע במסגרת לימודיהם , לא מבחינת תוכנם ולא מבחינת סגנונם"… עוד הבהיר אדם כי, "בכוונת שר הביטחון לבטל את ההבחנה הנהוגה היום בין מוסדות בני דוד עלי לבין המכינות הקדם צבאיות האחרות בעניין אי ההגבלה של המכינה במכסות דחיית שירות לחניכים בשנה ב' ובמכסות המעבר של החניכים בתוך מוסדות עלי למוסדות אחרים , בשל הפגיעה בשיוויון אל מול כלל המכינות הקדם צבאיות המוכרות בעניין זה".