נחתם הסכם תוספת שכר למורים - 0404
נחתם הסכם תוספת שכר למורים יח"צ

נחתם הסכם תוספת שכר למורים

​משרד האוצר, החינוך והסתדרות המורים חתמו על הסכם שכר לעובדי ההוראה בשירות המדינה שר האוצר, מר משה כחלון: "אני מברך על ההסכם החדש. מדובר בבשורה למורות ולמורים בישראל שתביא לשיפור איכות ההוראה, לצמצום פערים במערכת החינוך ולהעלאת המוטיבציה לעסוק בתחום ההוראה" שר החינוך, מר נפתלי בנט: "המורים יקבלו יותר כי מגיע להם יותר, וההסכם הוא צעד חשוב נוסף לחיזוק מעמד המורה בישראל. ההסכם החדש יביא לשקט וליציבות במערכת שכה חשובים לציבור המורים וההורים בישראל, ויאפשר לנו להתמקד ביעדי החינוך שלנו.אני מברך את ידידי שר האוצר משה כחלון ואת מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דויד על השותפות והעבודה המשותפת שהביאו להסכם החשוב הזה, למען מוריי ישראל וילדיי ישראל". משרדי האוצר והחינוך הגיעו להסכמות עם הסתדרות המורים על הסכם שכר מעודכן לעובדי ההוראה אשר מועסקים על ידי המדינה. הסכם זה מהווה המשך להסכם הקיבוצי אשר נחתם עם הסתדרות המורים בתאריך ה- 30.9.2016. ההסכם כולל שורה של הסכמות, בהן: 1. תוספת שכר שקלית נוספת למורים בדרגות הנמוכות מיטיבה עם המורים הצעירים בתחילת דרכם, ותסייע בגיוס ובקליטת מורים חדשים. שיעור התוספת יכול להגיע עד לכ-20% משכר מורה מתחיל. 2. הארכת תקופת ההסכם עד לאמצע שנת 2019 תוסיף שקט, יציבות ויכולת תכנון למערכת החינוך – למנהלים, למורים, לתלמידים ולהורים. 3. תוספת בעלי תפקידים חדשים בבתי ספר תשפר תהליכי הוראה ולמידה, תסייע בהטמעת כלים פדגוגים חדשניים ותשפר את המענים לאוכלוסיות מגוונות של תלמידים, בהתאם לצרכיהם. הדבר יחזק את המעטפת הפדגוגית ויתמרץ מורים איכותיים להתמיד ולהתקדם בתפקידים נוספים במערכת החינוך. 4. הסדרת שמירת השכר למורים וותיקים בדרגות הגבוהות (6.5 – 9) – שכרם של המורים הוותיקים בדרגות הגבוהות יעלה כתוצאה מקידום בוותק או מתוספות שכר, מבלי שתקוזז תוספת שמירת השכר מכוח הסכמים קודמים. שינוי זה נועד לייצר למורים שלא צפויים לעלות בדרגה, אופק קידום בשכר במהלך השנים הקרובות. 5. קיצור פז"מ למורים וותיקים בדרגות הגבוהות (6.5 – 9) – מורים בדרגות הגבוהות שהיו אמורים לעלות בדרגה עד סוף שנת 2016 או כתוצאה מקידום ראשון ברפורמת "אופק חדש" ועלייתם בדרגה נדחתה– יעלו בדרגה. הטבה זו נועדה לשפר את שכר המורים הקיימים אשר בעקבות הסכם זה, עלייתם בדרגה הוקדמה בתקופה של עד שנה. מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד: "ההסכם דואג למורים ולמורות בתחילת דרכם, מעניק יכולת תכנון לטווח ארוך למערכת החינוך ויביא לשיפור איכות ההוראה בישראל. ההסכם אליו הגענו מהווה בסיס איתן והוגן לחיזוק מערכת החינוך בשנים הקרובות, למען רווחתם והצלחתם של מורי, תלמידי ואזרחי ישראל". מנכ"לית משרד החינוך, הגב' מיכל כהן: "הסכם הנוכחי מהווה בשורה חשובה לעובדי ההוראה ולתלמידי ישראל. ההסכם שם דגש על חשיבותם של המורים החדשים אשר נכנסים אל תוך מערכת החינוך, באמצעות שיפור תנאי שכרם. בנוסף, הוא יוצר את ההתאמות הנדרשות לצרכים המשתנים של המורים במערכת החינוך ובכלל זה של בעלי התפקידים בתוך בית הספר ויוצר בעבורם אופק קידום. היום אנחנו עושים עוד התקדמות לחיזוק מערכת החינוך של מדינת ישראל". הממונה על השכר, מר ערן יעקב: "מדובר בהסכם אשר מביא לידי ביטוי את טובת המורים מחד, ואת טובת המערכת מאידך. השינויים בהסכם מגבירים את האטרקטיביות של מקצוע ההוראה, יוצרים אופק קידום למורים הקיימים, נותנים מענה לצרכים פדגוגיים של המערכת ומעניקים שקט ויציבות בשנות הלימודים הקרובות".