שמי ארצנו אחרי הרוחות, החול, הגשמים והשיטפונות - 0404
+
שמי ארצנו אחרי הרוחות, החול, הגשמים והשיטפונות יהוסף חיים מצליח‎

שמי ארצנו אחרי הרוחות, החול, הגשמים והשיטפונות

אחרי הרוחות, החול, הגשמים והשיטפונות – שמי ארצנו כפי שצולמו על ידי ‎יהוסף חיים מצליח‎ באזור מושב זנוח שבשטח המועצה האזורית מטה יהודה.