כמה מרגשים הם! לוחמינו מאיסוף קרבי בסיום מסלול ייעודי - 0404
+

כמה מרגשים הם! לוחמינו מאיסוף קרבי בסיום מסלול ייעודי

לאה אדלר, 0404

לאה אדלר, 0404

לאה אדלר, 0404