כמה מרגשים הם! לוחמינו מאיסוף קרבי בסיום מסלול ייעודי - 0404
+
צילום: לאה אדלר, 0404

כמה מרגשים הם! לוחמינו מאיסוף קרבי בסיום מסלול ייעודי

לאה אדלר, 0404

לאה אדלר, 0404

לאה אדלר, 0404