הופסק לאלתר יבוא הבקר והצאן מרומניה לישראל - 0404
+
הופסק לאלתר יבוא הבקר והצאן מרומניה לישראל עמותת אנונימוס לזכויות בעלי חיים

הופסק לאלתר יבוא הבקר והצאן מרומניה לישראל

בעקבות הפרות וליקויים אחר מילוי דרישות השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות לגבי יבוא מקנה לישראל, הופסק יבוא הצאן והבקר מרומניה עד לתיקון הליקויים. במקביל, המשרד ממשיך לפעול גם לקידום רווחת בעלי החיים ופועל להרחבת היקפי היבוא של בשר טרי לישראל ולהארכת תוקף חיי המדף של בשר טרי, כאלטרנטיבה שעשויה להוביל לצמצום המשלוחים החיים בשבוע שעבר הגיע לישראל משלוח צאן ובקר מרומניה. המשלוח נבדק ככל משלוח על ידי נציגי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ונמצא שאינו תקין, הן מבחינת התיעוד שליווה את בעלי החיים והן לנוכח העובדה כי בניגוד להנחיות נמצאו טלאים בלתי מסורסים. עד מהרה, פנו הרופאים הווטרינרים הממשלתיים אל הרשויות הווטרינריות ברומניה בבקשה לחקור ולהסדיר את הליקויים. בעקבות מקרים אלו, ולנוכח החשיבות הרבה שמייחס משרד החקלאות הן לבריאות ציבור והן לבריאות בעלי חיים ולרווחתם, הוחלט על עצירת היבוא מרומניה לישראל עד לתיקון הליקויים ע"י השירותים הווטרינריים ברומניה. במקביל, לאור החשיבות הרבה שהמשרד מייחס לרווחת בעלי חיים, פועל המשרד להגדלת היקפי יבוא הבשר לישראל, בתקווה שהדבר יוביל לצמצום משלוחי בקר וצאן . לכן, במהלך השנה האחרונה, הוגדלו מכסות היבוא לבשר בקר הפטורות ממכס, ל-7,500 טונות. המכסה תוגדל עוד במהלך השנים הקרובות. כמו כן, המשרד אישר כ-20 מפעלים נוספים במדינות באירופה בצרפת, ספרד, אירלנד ועוד, המורשים לייצא לישראל בשר מסוג בקר. במקביל, פועל המשרד להארכת תוקף חיי המדף של הבשר המיובא דבר שיאפשר הגדלת יבוא בשר מצונן ממדינות דרום אמריקה. אנו תקווה שמהלכים אלו יובילו להקטנת כמות הבקר המגיע לישראל באוויר ובים.